GOST KAMPA- MILAN GUROVIĆ

Milan Gurović je uvek bio rado viđen gost na kampu.Razlozi za to su dosta jaki,jedan od njih je,za one koji to možda nisu znali, ujedno i poseta svom prvom treneru Zoranu Trivanu.

NOVOSTI NA KAMPU - MERENJA OSNOVNIH PARAMETARA SVIH POLAZNIKA KAMPA

 AKK " Profesor Aleksandar Nikolić" veliki značaj poklanja zdravstvrenoj zaštiti svih polaznika kampa.Pored 24- časobnog dežurstva lekara u objektu i sistematskog pregleda koji se obavlja na licu mesta po grupama, pored lekarskih potvrda o sposobnosti za bavljenje sportom polaznika, od ove godine uvedeno je merenje osnovnih parametara i pokazatelja polaznika druge i četvrte smene.

POLAZNICI DRUGE SMENE KOŠARKAŠKOG KAMPA

Pored grupne fotografije na kojoj će te nekoga teško pronaći ako niste zapamtili gde je stajao ili sedeo,u opširnijem delu se nalaze i fotografije po grupama za trening.

STRUČNI TIM KOJI JE RUKOVODIO RADOM TOKOM DRUGE I TREĆE SMENE KAMPA

   Za kvalitet rada na kampu tokom druge i trće smene  odgovorni su bili  rukopvodioci strunog dela rada kampa, Bora Džaković,Rade Georgijevski i Saša Grujić.Rukovodioci po grupama nesmetani rad sproveli su uz nesebičnu asistenciju svojih pomoćnika a treneri koji su bili na praksi imali su od koga i šta da nauče. Za vreme trajanja ovih smena održano je mnogo  predavanja i podjednako se dobro radilo kako sa decom tako i sa trenerima.

RANKO ŽERAVICA- GOST PRVE SMENE KOŠARKAŠKOG KAMPA ZLATIBOR 2012.god

Pored dragih nam gostiju,prijatnoj atmosferi i besprekornom radu tokom prve smene kampa doprineli su polaznici kampa iz Kruševca, Beograda, Makedonije, Danske, Švedske, Kanade, Australije,Španije,Poljske,Francuske...kao i prestižna trenerska imena koja su sa polaznicima kampa radili u okviru Osnovnog programa kampa i Pro kampa.

Sakupljač sadržaja