Ženska košarka na Zlatiboru - Marina Maljković

ŽENSKA KOŠARKA NA ZLATIBORU

Rukovodilac:
MARINA MALJKOVIĆ

Pod Marininim stručnim nadzorom organizujemo sledeće:

1. TEHNIČKO USAVRŠAVANJE
- individualni, grupni i kolektivni rad sa posebnim akcentom na tehnici
mladih košarkašica;

2. STICANJE FIZIČKE KONDICIJE
- poboljšanje kondicionog stanja igračice (cilj je da mlade igračice ovladaju
težinom svoga tela);

3. TAKTIČKA EDUKACIJA
- prikazivanje utakmica i analiziranje istih kao i gledanje "HIGH LIGHTS-a"
o pojedinačnim mestima u timu: BEK, KRILO, CENTAR;

4. INTERAKTIVNI KURS, gde ce naši polaznici imati
mogućnost da razgovaraju sa najpoznatijim domaćim i stranim trenerima,
igracčcama i igračima, a sve u cilju edukovanja mladih košarkašica;

5. FAKULTATIVNO PRIKLJUČIVANJE, u školu plesa
ili u druge slične aktivnosti korisne za rad nogu u košarci;

6. SAVLADAVANJE PREPREKA
- na terenu i van njega i
- individualni pristup svakom polazniku

ŽENSKI SPORT IZ ŽENSKOG UGLA

Devojke rezervišite mesto,
jer leto je vreme za košarku!

Raspored smena, program svih kampova i ostali detalji na
www.zlatiborbasket.rs