DNEVNI PROGRAM RADA

06.00   - ustajanje

06.05 - futing (3 - 4 minuta trčanja, vežbe razgibavanja i istezanja)

06.30 - doručak

07.30 - 09.00
- trening prva smena
- druga smena - tematski razgovori (zadaci, svrha rada), priprema za trening
- posmatranje treninga prve smene i zagrevanje za trening

09.00 - 10.30
- trening druga smena
- prva smena - analiza treninga, individualni trening

10.30 - 12.00
- vreme predviđeno za tematske razgovore,  gledanje kaseta, eventualne pokazne treninge, takmičenja u šahu istonom tenisu

12.30 - ručak

13.30 - 15.30  - obavezan odmor

16.00 - 17.15
- trening prva smena
- druga smena - tematski razgovori (zadaci, svrha rada), priprema za trening, posmatranje treninga prve smene i zagrevanje za trening

17.15 - 18.30 
- trening druga smena
- prva smena - analiza treninga, takmičenje u individualnim disciplinama
 
19.00 - večera

19.30- 21.00 - korektivne trening utakmice

21.00 - 23.00 - slobodne aktivnosti (kviz, posmatranje video zapisa utakmica, izlasci...)

23.00 - povečerje