RASPORED SMENA

 

S M E N A  1 - program kampa
Od 28.VI 2017.   - dolazak do ručka
do 08.VII 2017.   - odlazak posle doručka
 
S M E N A  2 - program kampa
Od 08.VII 2017.   - dolazak do ručka
do 18.VII 2017.   - odlazak posle doručka
 
S M E N A  3 - program kampa
Od 18.VII 2017.   - dolazak do ručka
do 28.VII 2017.   - odlazak posle doručka
 
S M E N A  4 - program kampa
Od 28.VII 2017.   - dolazak do ručka
do 07.VIII 2017.   - odlazak posle doručka
 
S M E N A  5 - pripreme klubova
Od 07.VIII 2017.   - dolazak do ručka
do 17.VIII 2017.   - odlazak posle doručka
 
S M E N A  6 - pripreme klubova
Od 17.VIII 2017.   - dolazak do ručka
do 27.VIII 2017.   - odlazak posle doručka

PRVE ČETIRI SMENE RADIĆE PO PROGRAMU KAMPA A V I VI SMENA SU ZA  PRIPREME KLUBOVA.

TOKOM DRUGE SMENE RADIĆE ŽENSKI KOŠARKAŠKI KAMP.